Priser og levering

Priser:

 

Timepris: 518,75 kroner inkl. moms (415 kroner ex. moms).

Vi starter på den aftalte opgave og fakturerer Dem efterfølgende for det forbrugte antal timer og de forbrugte materialer.

Arbejder vi på timepris fakturerer vi også for oprydning og bortkørsel af affald til nærmeste genbrugsplads. Dette tager typisk 30-60 minutter ekstra.

 

Overslagspris: Vi giver et overslag på en opgave. Ønsker De at iværksætte opgaven på baggrund af et overslag, vil den endelige pris ligge indenfor +/- 15%.

 

Fastpris: Vi giver en fast pris på opgaven.

Dukker der uforudsete udgifter op, som for eksempel skjulte skader eller byggefejl i det eksisterende byggeri, stopper vi opgaven indtil vi sammen med Dem og evt. Deres forsikringsselskab har lavet en ny aftale.

 

De er velkommen til selv at hjælpe til med eksempelvis oprydning eller flytning af materialer for at spare på udgifterne, men det skal aftales på forhånd så vi kan planlægge efter det.

 

Betaling: Ved mindre opgaver fremsendes en samlet faktura når arbejdet er overdraget og godkendt af Dem.

Ved større opgaver fremsendes faktura på materialer ved levering af materialerne på Deres adresse. Arbejdsløn faktureres ved arbejdets afslutning.

Ved store opgaver, eksempelvis ombygninger og tilbygninger, faktureres der i rater. Disse vil fremgå nærmere af tilbuddet.

Alle tilbud og opgaver udføres i henhold til retningslinierne i AB92

Tømrer - Snedkermester Pau Mose Aps - © 2013 - CVR: 34 59 77 82 - Telefon: 2683 6057 - Mail: pau@paumose.dk